Slettegårdens historie

Slettegården er opført i årene 1933-1934 i 12 blokke, nogle med 2 etager med udnyttet tagetage andre i 3 fulde etager - ialt 84 lejligheder med 2 værelser plus alkove og 156 lejligheder med 2 værelser. Alle lejlighedstyper har brusebad.

Byggeriet er almindelig murstenskonstruktion.

 

Arkitekt: A. Skjøt-Pedersen, København

Ingeniør: Jørgen Glud og Olaf Ellern, København

 

Slettegårdens grund er er på:   18.941 m2
med et bebygget areal på: 4.772 m2
og et samlet etage areal på: 14.318 m2

 

Grunden blev købt for:  kr. 210.000,00
og den samlede byggepris i 1934 udgjorde:    kr. 1.714.056,17
og den årlige husleje pr. m2 var på:  kr. 12,50

 

Slettegården var frem til omkring 1960 privat ejet, men blev så aktieselskab - ejet af Københavns Kommune, under administration af FSB - Foreningen Socialt Boligbyggeri.

I forbindelse med en omlægning af Kommunens ejendomme i sidste halvdel af 1990'erne overgik Slettegården (sammen med andre af kommunens ejendomme) til det statslige/kommunale ejendomsselskab TOR - med salg for øje.

Slettegården blev ved årsskiftet 1996/1997 påtænkt solgt til et privat investeringsselskab for kr. 32.500.000,00, men med tilslutning fra over 65% af beboerne blev der den 16. januar 1997 afholdt stiftende generalforsamling om dannelse af "ANDELSBOLIGFORENINGEN SLETTEGÅRDEN" som herefter gjorde brug af sin ret til at købe ejendommen på samme vilkår pr. 1. april 1997. Ejendomsværdien var da 38.000.000 kr.

 

Fra år 2000 er indhentet årlig valuar vurdering af Slettegården - for mulig værdiansættelse i årsregnskaberne.

 


 

Større forbedringsarbejder siden stiftelsen af A/B Slettegården:

1999/2000 blev gennemført et faldstammeprojekt for kr. 5.500.000 med udskiftning af samtlige ejendommens faldstammer og toiletkummer til vandsparende skyl.
2002 etableres foreningens hjemmeide.
2003/2004 blev gennemført pålægning af nyt linoleum for kr. 1.500.000 på samtlige Slettegårdens trappeopgange.
2005 bredbånd etableres til ejendommen.
2005 blev gennemført istandgørelse af samtlige trappeopgange i Slettegården, med maling af træværk – døre, vindueskarme m.v., for kr. 1.230.000.
2006 indhegning af containerpladser etableres.
2009 udført opgradering af ejendommens el-forsyning samt fornyelse af fælles installationer m.v. for kr. 3.100.000.
2009 etablering af nye gadedøre, dørtelefonanlæg og brevkasseanlæg for kr. 2.500.000.
2010 udført nye tage på samtlige blokke, samt ekstra isolering i etageadskillelse loft / 2. sals boliger og kvistlejlighederne. Endvidere gennemgribende facaderenovering af blok 1 og 2. samlet pris kr. 26.500.000.
2015 containerplads Tulipanvej indhegnes og aflåses, pris kr. 60.000
2015 ny vej belægning på kørebane Dybendalsvej og Tulipanvej v/Københavns Kommune til samlet pris kr. 2,2 mill., hvoraf Slettegårdens andel udgjorde kr. 1,6 mill.
2016 hulmursisolering af alle blokkes gavle samt efterreparation, samlet pris kr. 600.000
2017 Tv ændret fra sløjfeanlæg til stikanlæg, med mulighed for individuel valg af tv-kanaler / fravalg af tv.
Finansieret af YouSee, værdi kr. 750.000.
Udskiftning af ejendommens varmtvandsbeholdere, pris kr. 1.000.000.
 2019 Udvendig kældertrappe ved blok 1 nedbrudt og opbygget igen , pris kr. 300.000

 

Foreningsvideo