Generelt om boligerne

Slettegården har 240 boliger fordelt på 12 boligblokke med store grønne fællesarealer. Boligerne er i størrelsen fra 55 til 62 m2 på 2-2½ værelser og er alle med bad. Det er tilladt at sammenlægge lejligheder og der er i øjeblikket 13 dobbelt-andele.

 

Hver blok har fælles vaskeri i kælderen.

 

Ejendommen opvarmes med fjernvarme med individuel varmemåler.

 

Det er vedtægtsbestemt at der i ejendommen ikke må holdes hund. Andre husdyr fremgår af husordenens punkt 10.

 

Forældrekøb For Slettegården er det sådan, at det forældrekøb der, efter vedtægterne, kan godkendes er at barnet står som køber og også bebor andelen.   Om finansieringen tilvejebringes ved, at forældrene låner barnet købesummen - mod at der gives pant i andelen eller at der indgås en aftale med barnet om tilbagebetaling - er Slettegården uvedkommende.